АЛДААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ :

ЭНЭ БЛОГ УСТГАГДСАН БАЙНА : ww35.suvdhan.miniih.comМинийх.ком